Comissió de Menjador

Menjador

Aquesta comissió fa un seguiment del Temps de Migdia i proposa millores que trasllada periòdicament a la Junta de Menjador. La Junta, integrada per membres de la comissió, per la direcció de l’Escola, la persona responsable del Servei i els representants de l’empresa que ens gestiona aquest Servei (Paidos), recull les incidències del Temps de Migdia i hi busca solucions. Les reunions es fan al matí o al migdia. La comissió, enguany i sempre que calgui, treballa per un Temps de Migdia de qualitat, alimentària i educativa. Aquest curs es coordina també amb d’altres ampes, afes i agents del territori per fer front al Decret de Menjadors que prepara Ensenyament.

Pots contactar amb la comissió enviant email a:

menjador@afaferraniclua.cat