Comissió de Patis

Comissió de Patis

Té l’encàrrec d’analitzar i repensar els espais exteriors de l’Escola. En la línia iniciada els darrers cursos a dins dels edificis, i pensant que l’espai on ens movem és un agent educatiu de gran importància, volem redissenyar també els patis on juguen els nostres infants, perquè sempre podem avançar.

Si hi vols contactar o formar-ne part, pots enviar email a:

bricopati@afaferraniclua.cat