Comissió d’Esports

Esports

Té com a objectiu informar i millorar l’experiència de l’alumnat als esdeveniments i activitats esportives que es fan a la ciutat, amb l’acompanyament de l’escola, buscant com a finalitat millorar tant la visibilitat i la imatge de l’escola com la motivació i el nivell de participació per part de les famílies de la nostra comunitat.
També s’encarrega de controlar l’estoc de samarretes de l’Escola, de fer comanda quan cal i de vendre’n periòdicament, per exemple en festes o abans d’esdeveniments esportius on hi participen grups de l’Escola.

Podeu contactar amb la comissió enviant email a:

esports@afaferraniclua.cat