Comissió d’Hort

Hort i medi

L’hort de l’Escola vol dedicació. I nosaltres hi responem: amb una aportació econòmica que permet la contractació d’un/a monitor/a que reforça el projecte de l’Escola. La comissió fa un seguiment d’aquesta feina i promou la sensibilització en aquest camp, buscant la interacció amb d’altres comissions i també amb col·lectius que promouen l’horticultura i l’alimentació saludable i de proximitat. Hi ha previst un projecte que fomenta l’abastiment dels menjadors escolars amb productes dels horts més propers:

http://www.escolesxesc.cat/

Pots contactar amb la comissió enviant email a:

verda@afaferraniclua.cat